متحدکردن بلادهای اسلامی از شاهکارهای شهید سلیمانی است


گناوه – ایرنا – عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: متحدکردن ملت متفرق بلاد اسلامی یکی از شاهکارها و سخت سردار شهید سلیمانی در پشتوانه جبهه سیاسی امت رسول خدا است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84989640/%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی