مجلس باید آمادگی قانونگذاری برای رخدادهای نو را داشته باشد


شیراز-ایرنا-مدیر گروه آینده پژوهی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مسئله‌های نو و جدیدی که احتمال دارد در آینده ایجاد شود را باید تبدیل به مسائل امروز جامعه کنیم گفت : جامعه باید سیاست‌گذاری‌های لازم را برای حل این مسائل ارائه دهد. و مجلس باید بر این مسائل نظارت و برای آنها قانون‌گذاری کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85010487/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی