مجلس با اعلام سپاه در لیست سازمان‌های تروریستی مقابله به‌مثل می‌کند


رشت – ایرنا -رئیس مجلس شورای اسلامی به دولتهای اروپایی هشدار داد: مجلس با اقدام پارلمان اروپا در قراردادن سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی مقابله به‌مثل می‌کند و دولتهای اروپایی این حامیان تروریست و ارتش های آنها را در گروه‌های تروریستی قرار می‌دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85003768/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AB%D9%84

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی