مجلس با کلیات لایحه پرداخت بدهی دولت به صنعت برق موافقت کرد


تهران – ایرنا – نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه دوفوریتی اصلاح تبصره(۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با موضوع اجازه چاپ اوراق بدهی دولتی برای بهبود صنعت برق کشور موافقت کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84988557/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی