مجلس نباید با درآمدهای غیرواقعی و غیرقابل تحقق، سقف بودجه را افزایش دهدحجت الاسلام محمد سبزی نماینده مردم ساوه در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت:  در بررسی لایحه بودجه در مجلس نباید به گونه ای عمل کنیم که سقف بودجه با در نظر گرفتن درآمدهای غیر واقعی و غیر قابل تحقق افزایش یابد.

نماینده مردم ساوه در مجلس شورای اسلامی افزود: ایجاد درآمدهای غیر واقعی و در نظر گرفتن مصارف برای آنها باعث ایجاد توقع در میان مردم می‌شود و وقتی این اعتبارات محقق نشود موجبات نارضایتی مردم را فراهم می‌کند.

عضو فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی اظهار داشت اگر همان منابع درآمدی واقعی هرچند هم که کم باشد به طور کامل محقق شود و دست رانت‌خواران از بودجه و اعتبارات کشور کوتاه شود، مسلماً رضایتمندی بیشتری در میان مردم ایجاد می‌کند تا این که ما در مجلس منابع درآمدی غیر واقعی برای بودجه در نظر بگیریم.

سبزی خاطرنشان کرد: بارها مشاهده شده که در سالهای مختلف به دلیل عدم تحقق درآمدها در بودجه ۳۰ یا ۴۰ درصد اعتبارات مربوط به بخش های مختلف تخصیص یافته و باعث شده تا بسیاری از کارها به دلیل عدم تحقق منابع درآمدی انجام نشود.

وی افزود: ما به جای ایجاد درآمدهای غیر واقعی در بودجه باید به سمت اصلاح ساختار آن برویم و صد البته که این اقدام رضایتمندی بیشتری را در جامعه فراهم می کند.

بیشتر بخوانید:

بازخوانی تذکر دولت نسبت به بیش‌برآورد درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها

چند نکته در باره انتقاد قالیباف از عملکرد تبصره ۱۸ بودجه


منبع: https://www.irna.ir/news/84939070/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B1%D8%A7

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی