مجلس و دولت تمرکز خود را روی تحقق شعار سال بگذارند/با استیضاح مشکلات بیشتر می‌شود


تهران – ایرنا – عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی گفت: مجلس و دولت باید تمرکز خود را در جهت تحقق شعار سال و حل مشکلات اقتصادی و رشد تولید بگذارند تا بتوانیم از شرایط بحرانی حال حاضر عبور کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85090487/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی