مجلس و دولت حرکت بزرگی را برای پیشرفت کشور آغاز کرده‌اند


تهران- ایرنا- معاون رئیس جمهور در امور مجلس نوشت: نمایندگان مجلس یازدهم با نگاه انقلابی و جهادی کنار دولت مردمی سیزدهم حرکت بزرگی را برای توسعه و پیشرفت کشور آغاز کرده اند و بی تردید توطئه دشمن، فتنه منافق و تعلل عافیت طلبان نمی‌تواند عهد آنها را برای خدمت به مردم و نظام اسلامی ضعیف یا خدشه‌دار کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84958016/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی