مجمع تشخیص مصوبه مجلس درباره مدیریت بانک مرکزی را خلاف سیاست‌های کلی دانست


تهران- ایرنا- هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با بررسی مصوبه مجلس درباره «بانک مرکزی جمهوری اسلامی» موادی از آن را مغایر سیاست‌های کلی تشخیص داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84977162/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی