مجمع جهانی بیداری اسلامی حمله نظامیان صهیونیست به جنین را محکوم کرد


تهران- ایرنا- مجمع جهانی بیداری اسلامی حمله وحشیانه نظامیان صهیونیست به شهر جنین در کرانه باختری را که به شهادت ۴ تن و زخمی شدن تعدادی از مردم مظلوم فلسطین منجر شد محکوم کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85147621/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی