مجمع عمومی سازمان ملل فرصتی برای تبیین دیدگاههای ایران بود


به گزارش ایرنا، آیت‌الله سید ابراهیم رییسی شامگاه جمع در بازگشت از مجمع عمومی سازمان ملل در فرودگاه مهرآباد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این سفر اجتناب از یکجانبه گرایی و استانداردهای دوگانه درباره تروریسم حقوق بشر و موضوع هسته‌ای مورد تاکید قرار گرفت.

وی در ادامه با اشاره به راهپیمایی امروز مردم علیه آشوبگران ادامه داد: جلوه حضور امروز مردم ایران در سراسر کشور جلوه اقتدار و عزت جمهوری اسلامی است.

رییس جمهور ادامه داد: این همان صدایی است که به عنوان خدمتگزار ملت سعی کردم با زبان خود در سازمان ملل عنوان کنم.

وی در ادامه با اشاره به راهپیمایی امروز مردم علیه آشوبگران ادامه داد: جلوه حضور امروز مردم ایران در سراسر کشور جلوه اقتدار و عزت جمهوری اسلامی است.

رییس‌جمهور ادامه داد: این همان صدایی است که به عنوان خدمتگزار ملت سعی کردم با زبان خود در سازمان ملل عنوان کنم.

آیت‌الله رییسی اظهار داشت: امروز جایگاه جمهوری اسلامی ایران برای حل مسایل منطقه ای جایگاه بسیار بالایی است.

وی افزود: در نشست مجمع عمومی سازمان ملل اشاره کردم که سازمان ملل باید سازمان ملتها باشد نه سازمان نفوذ قدرتهای بزرگ و این نکته را به دبیر کل سازمان نیز بیان کردم.

آیت الله رییسی با تاکید بر اینکه صدای ملت ایران صدای اقتدار و مظلومیت و صدای مظلومیت شهدایی چون حاج قاسم سلیمانی است، افزود: دشمنان تلاش کردند صدای ملت ایران شنیده نشود.

رییسی تاکید کرد: در این زمینه دشمنان در برنامه ریزی برای شنیده نشدن صدای مردم موفق نبودند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84896279/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی