محتوای درسی تغییرات جدی خواهد داشت/ امسال ۲۰ مدال در المپیادهای جهانی کسب کردیم


تهران- ایرنا- وزیر آموزش و پرورش از اختصاص ردیف بودجه‌ برای اجرایی‌سازی سند تحول بنیادین خبر داد و گفت: محتوای درسی دانش‌آموزان با تغییرات جدی همراه خواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85023581/%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی