محرابیان: طرح جهاد آبرسانی در ۵۲۷ روستای کهگیلویه و بویراحمد در دست اجراست


گچساران- ایرنا- وزیر نیرو با اشاره به اجرای طرح جهاد آبرسانی در مناطق مختلف کشور گفت: آبرسانی به ۵۲۷ روستا در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته استان کهگیلویه و بویراحمد در قالب این طرح در دست اجراست که تا پایان دولت سیزدهم به بهره برداری می رسد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85173074/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B5%DB%B2%DB%B7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی