محرومیت زدایی، چشمداشت نهبندانی‌ها از رئیس جمهور + فیلم


بیرجند – ایرنا – رئیس جمهور امروز (جمعه) در دومین سفر استانی به خراسان جنوبی مهمان مردم شهرستان نهبندان شد و مردم این منطقه رفع محرومیت را مهمترین خواسته و چشمداشت خود از آیت الله رئیسی عنوان کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84971593/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%86%D8%B4%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی