«محمود واعظی» قائم‌مقام دبیرکل و «علی جنتی» رئیس هیات اجرایی شدند


تهران – ایرنا – دبیرکل حزب «اعتدال و توسعه»، حزب نزدیک به حسن روحانی، طی احکام جداگانه ارکان این حزب را منصوب کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85304599/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%B8%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D9%88-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی