محکومیت اهانت به قرآن در تماس تلفنی وزرای خارجه ایران و عراق‌


تهران- ایرنا- وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و عراق اهانت به قرآن کریم در سوئد را قویا محکوم کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85176012/%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی