محکومیت حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به سوریه


تهران-ایرنا- در دیدار وزیر امور خارجه ایران و رییس جمهور سوریه، حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به این کشور در بحبوحه زلزله اخیر شدیداً محکوم شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85052413/%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی