مخبر:دولت مشکلات کم آبی و خشکسالی سیستان و بلوچستان را به طور ویژه رسیدگی می‌کند


زاهدان- ایرنا- معاون اول رئیس جمهور گفت: دولت سیزدهم مشکلات کم‌آبی و خشکسالی سیستان و بلوچستان بویژه منطقه سیستان را به طور ریشه‌ای مورد رسیدگی قرار می دهد تا این مشکلات به صورت ریشه‌ای حل شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85007975/%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D9%88%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی