مخبر: آیت‌الله صانعی از برجسته‌ترین شاگردان امام(ره) بود


تهران- ایرنا- معاون اول رئیس جمهور در پیامی در گذشت آیت‌الله حسن صانعی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام را تسلیت گفت و نوشت: آیت‌الله صانعی از برجسته‌ترین شاگردان امام(ره) و فقیه و عالمی شجاع بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85176585/%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی