مخبر: آینده و پیشرفت کشور بستگی به آینده سازان در مناطق محروم دارد


تهران- ایرنا- معاون اول رئیس جمهور بر ضرورت تامین مسکن و ارائه خدمات آموزشی، حمایتی و درمانی در مناطق و محلات کم‌برخوردار تاکید کرد و گفت: باید به بخش‌های کم برخوردار و حاشیه شهرها توجه ویژه‌ای شود و اولویت‌های خاص قائل باشیم چراکه آینده و پیشرفت کشور بستگی به آینده‌سازان در این مناطق دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85042208/%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی