مخبر: از آفریقا به‌عنوان قاره‌ای مستعد با آینده‌ای درخشان درک واقعی داریم


تهران- ایرنا- در نخستین روز اجلاس علمی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و کشورهای غرب آفریقا ۲۰ سند توافق و قرارداد همکاری چندجانبه و دوجانبه بین ایران و کشورهای غرب آفریقا امضا و بر گسترش و تعمیق همکاری‌های جامع اقتصادی تأکید شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85049852/%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DA%A9

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی