مخبر: از ابتدای کار دولت تاکنون بیش از ۹۰۰ هزار شغل ایجاد شده است


تهران- ایرنا- معاون اول رئیس جمهور درباره برنامه دولت برای ایجاد سالانه یک میلیون فرصت شغلی، گفت: دولت برای اجرای این طرح برنامه ریزی کرده است و امروز با استناد به آمار و ارقام و کد ملی متقاضیان اشتغال اعلام می‌کنیم که تاکنون بیش از ۹۰۰ هزار شغل ایجاد شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84986113/%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B9%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی