مخبر از مرکز جامع بازتوانی اعتیاد مادر، کودک و زنان باردار بازدید کردبه گزارش حوزه دولت ایرنا، محمد مخبر روز یکشنبه با حضور در مرکز جامع بازتوانی اعتیاد مادر، کودک و زنان باردار(خانه پروین) در جنوب شرق تهران از کارگاه‌های تولیدی، مرکز پزشکی، خوابگاه‌ها و مهدکودک آن بازدید کرد.

مخبر در این مجتمع از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات این مرکز قرار گرفت و برای بهبود و توسعه خدمات آن دستورات لازم را صادر کرد.

خانه پروین از مراکز جمعیت خیریه تولد دوباره و اولین و تنها مرکز اقامتی ترک اعتیاد مادران باردار کشور است و ده‌ها مادر معتاد به همراه کودکان آنها را پذیرش کرده است.

حضور در این مرکز اختیاری بوده و یکی از مراکز ترک اعتیاد کشور محسوب می‌شود که مسائل مادران معتاد را حتی پس از بهبودی دنبال می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84817266/%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D9%88-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی