مخبر از مرکز شیرخوارگاه بهشت امام رضا (ع) بازدید کرد + تصاویر




تهران – ایرنا – معاون اول رئیس جمهور در سالروز شهادت امام رئوف، از مرکز شیرخوارگاه بهشت امام رضا (ع) ویژه نگهداری از کودکان یتیم معلول ذهنی بازدید به عمل آورد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85229742/%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی