مخبر از چند فروشگاه زنجیره‌ای در اجرای طرح "فجر تا فطر" بازدید کرد


تهران – ایرنا – معاون اول رییس جمهور به منظور پیگیری اجرای طرح “فجر تا فطر” به صورت میدانی از سه فروشگاه زنجیره‌ای شهر تهران بازدید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85019298/%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D9%81%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی