مخبر: ایران و روسیه می‌توانند به مرکز صادرات برخی اقلام غذایی منطقه تبدیل شوند


تهران- ایرنا- معاون اول رئیس‌جمهور گفت: ایران و روسیه می‌توانند با تولید و سرمایه‌گذاری مشترک، به مرکز صادرات برخی اقلام غذایی در منطقه تبدیل شوند و بخشی از نیازهای کشورهای منطقه را تأمین کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85077244/%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی