مخبر: توفیقات دولت و ملت عراق را موفقیت خود می‌دانیم


تهران- ایرنا- معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اشتراکات فراوان ایران و عراق و احساس صمیمیت و برادری در میان مردم دو کشور، گفت: ثبات، امنیت و تمامیت ارضی عراق از اهمیت ویژه‌ای برای جمهوری اسلامی برخوردار است و ما توفیقات دولت و ملت عراق را موفقیت خود می‌دانیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85175215/%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی