مخبر: حمایت‌های غرب از اتفاقات اخیر در طول تاریخ بی‌سابقه است


تهران- ایرنا- معاون اول رئیس جمهور درباره جریانات اخیر کشور و تلاش گسترده دشمنان برای ضربه زدن به ایران گفت: حمایت‌های غرب از اتفاقات اخیر در کشور در طول تاریخ بی‌سابقه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84955879/%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی