مخبر: در یک‌سال اخیر ۳۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی پرداخت شد


تهران- ایرنا- معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به پرداخت ۳۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی در سال اول دولت، بر ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه برنامه‌های اشتغال‌زا تأکید کرد و گفت: وزارتخانه‌ها و نهادهای مسئول طرح‌های اشتغال‌آفرین را با اتکا به ظرفیت‌های مردمی تدوین کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84920324/%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%DB%B3%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی