مخبر دستور لازم برای تردد قطارها در شرایط جوی را صادر کرد


تهران – ایرنا – معاون اول رییس جمهور با تاکید بر لزوم رفع تمام مشکلات برای جابجایی ایمن مسافران و همچنین سرمای بی‌سابقه در کشور و یخ زدگی در بخش هایی از خطوط ریلی، دستورات لازم را در این زمینه صادر کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84997723/%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی