مخبر: دستگاه‌های اجرایی مکلف به تسهیل سفر زائران اربعین هستند

معاون اول رئیس‌جمهور با درخواست از مردم برای مدیریت زمان سفر اربعین تصریح کرد: مردم، هم قبل از اربعین و هم بعد از آن می‌توانند به این سفر مشرف شوند و در تمام مرزها از جمله مرز خسروی امکانات خوبی فراهم شده  و از مردم می‌خواهیم از این امکانات استفاده و به تناسب جغرافیای کشور از گذرگاه‌ها عبور کنند.

مخبر متذکر شد: به دلیل گرمای هوا بهتر است توقف زائران حداقلی باشد و برای مسایل بهداشتی و سایر موضوعات، ستاد اربعین اقدامات بسیاری هم در داخل و هم بیرون کشور انجام داده است و البته خود مردم هستند که باید بتوانند با یک برنامه‌ریزی و تدارک درست، از این برنامه استفاده کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84867545/%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D9%84%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF

به گزارش خبرنگار حوزه دولت، «محمد مخبر» روز شنبه به‌منظور بازدید از پایانه‌های مرزی غرب کشور، به کرمانشاه سفر کرد و در بدو ورود به استان مورد استقبال استاندار و جمعی از مدیران ارشد محلی قرار گرفت.

مخبر سپس در گفت‌وگو با خبرنگاران، به دستور رئیس‌جمهور درباره اینکه سفر اربعین باید هم ارزان و هم راحت انجام شود اشاره کرد و گفت: اگرچه اربعین یک حرکت مردمی است و ما باید مردمی بودنش را حفظ و تقویت کنیم اما دستگاه‌های اجرایی موظف به تسهیل‌گری برای این سفر عظیم معنوی هستند و آنچه در توان دارند باید به‌کار گیرند.

معاون اول رئیس‌جمهور در این سفر یک‌روزه از پایانه‌های مرزی و روند تجهیز و آماده‌سازی مرزها برای خدمات‌رسانی به زوار اربعین بازدید کرد. 

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی