مخبر: دولت با تمام توان از فعالیت‌های جهادی حمایت می‌کند


تهران- ایرنا- معاون اول رئیس جمهور در نشستی با نمایندگان استانی شبکه گروه‌های جهادی تیپ مستضعفین تصریح کرد: برای حل مشکلات مردم و تحقق شعار سال راهی جز به صحنه درآوردن مردم با کمک گروه های جهادی وجود ندارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85148555/%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی