مخبر: زنان و دختران پیشرانان قطار پیشرفت همه جانبه کشور هستند


تهران – ایرنا – معاون اول رییس جمهور در نشست با اعضای مرکز شتابدهنده اجتماعی مانا و باشگاه بانوان پیشرفت زنان و دختران پیشرانان قطار پیشرفت همه جانبه کشور عنوان کرد و گفت: توسعه همه جانبه بدون آزادسازی ظرفیت اجتماعی زنان امکانپذیر نیست.


منبع: https://www.irna.ir/news/84997487/%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی