مخبر: شرکت‌های روس از فرصت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کریدور شمال- جنوب استفاده کنند


تهران- ایرنا- معاون اول رئیس جمهور گفت: شرکت‌های روسی از فرصت سرمایه‌گذاری در سواحل مکران و اجرای پروژه‌های زیرساختی بندری و مراکز لجستیکی در کریدور شمال- جنوب استفاده کنند که با توجه به استقبال و پیگیری برخی از کشورهای همسایه و فرامنطقه‌ای سرعت تصمیم گیری اهمیت اساسی دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85159017/%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی