مخبر: لازمه گسترش مناسبات اقتصادی فعال شدن بخش خصوصی ایران و زیمباوه است


تهران- ایرنا- معاون اول رییس جمهور گسترش روابط و تعاملات با کشورهای آفریقایی و به ویژه زیمبابوه را از رویکردهای اصلی ایران برشمرد و گفت: تهران علاقه‌مند است روابط و مناسبات دوجانبه خود را با هراره بیش از پیش تعمیق و گسترش دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85042668/%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%87-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی