مختصات و منافع سوداگری خارجی از دل ناآرامی‌های ایران
تهران- ایرنا- ناآرامی‌های چندهفته‌ای در ایران، علاوه بر غربی‌ها برای طیفی از بازیگران منطقه‌ای فرصتی پدید آورد تا منافع راهبردی خود را از دل این حوادث جست‌وجو کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84947660/%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی