مدرسه خیرساز دوستان بوشهر افتتاح شد


بوشهر – ایرنا – مدرسه خیرساز “دوستان بوشهر” ویژه دانشآموزان استثنایی شامگاه پنجشنبه با حضور یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش افتتاح شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85045852/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی