مدیرعامل جدید شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران(هما)انتخاب شد

بهادری جهرمی گفت: شمس الدین فرزادی پور به عنوان مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران(هما)انتخاب شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84930583/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%AFبه گزارش خبرنگار دولت ایرنا، علی بهادری جهرمی روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیات دولت در گفت و گو با خبرنگاران درباره مصوبات امروز گفت: در نشست هیات دولت بررسی گزارشی نماینده ویژه رییس جمهور در امر مقابله با فساد بود که گزارش مبسوطی درباره ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه مبارزه با فساد ارایه دادند نقاط قوت و ضعف دستگاه‌های اجرایی مطرح و از برخی دستگاه‌ها هم تقدیر شد.

وی ادامه داد: انتظاری که مردم از این دولت در جهت از بین بردن ریشه فساد دارند و سابقه‌ای که دولتمردان این دولت در این حوزه داشتند و رییس جمهور هم تاکید ویژه در مبارزه با فساد دارد بر سرعت بخشی اصلاح فرایندها تاکید شده است.

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی