مدیرعامل پتروشیمی شیراز با پیگیری نهادهای نظارتی دولت بازداشت شد

دولت با التزام به رویکرد مبارزه با فساد، پس از بررسی‌های دقیق نظارتی، پرونده را در اختیار قوه قضائیه قرار داد و موضوع را تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد.

همانگونه که ریاست محترم جمهور بارها تاکید کرده اند، مساله مبارزه با فساد و تخلف و تبعیض، و حساسیت درباره سلامت اداری تحت عنوان گشت ارشاد مدیران، بعنوان یک اقدام عملیاتی ویژه در دستور کار همه ارکان دولت است و دولت مردمی با صراحت و شجاعت هرگونه تخلف و فساد احتمالی را خود شخصا بررسی، برخورد و به دستگاه قضایی و مردم معرفی می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84946119/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA

در خصوص خبر تجلیل از مدیرعامل بازداشتی، گفتنی است وی در مراسم تجلیل از صادرکنندگان برتر کشور که  ٣٠ مهرماه ١٤٠١ برگزار شده بود، حضور داشت و شرکت پتروشیمی شیراز  مورد تقدیر وزیر محترم صمت قرار گرفت که آن تقدیر نیز ناظر به عملکرد سال ۱۴۰۰ این شرکت بوده که فرد مزبور در آن مقطع مسئولیتی در پتروشیمی شیراز نداشته است.

به گزارش روز پنجشنبه خبرنگار ایرنا؛ در پی انتشار خبر بازداشت مدیرعامل پتروشیمی شیراز و ۲ تن از معاونین این مجموعه و حاشیه‌ها و خبرسازی‌های مربوط به این موضوع، پیگیری‌های خبرنگار ایرنا نشان می‌دهد مدیرعامل بازداشت شده با پیگیری و اراده نهادهای نظارتی درون دولت مورد پیگرد قرار گرفته است.

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی