مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی: جمهوریت و اسلامیت خط قرمز ملت ایران است


ارومیه – ایرنا – مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی با بیان اینکه دشمن در توطئه سال ۱۳۸۸ بدنبال زیر سوال بردن جمهوریت و اسلامیت نظام بود، گفت: ملت ایران با حضور خروشان خود در حماسه ۹ دی نشان داد جمهوریت و اسلامیت خط قرمز آنها است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84983447/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%B7-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی