مدیریت اربعین عرصه تمرین برای ظهور امام عصر(عج) است


تهران- ایرنا- رئیس ستاد اربعین در گفت‌وگویی با اشاره به فرهنگ دفاع مقدسی حاکم بر عملیات اربعین و ابعاد کمتر گفته شده همکاری دو طرف ایرانی-عراقی در مدیریت اربعین امسال، تاکید کرد: عملیاتی که عرصه تمرین و آمادگی برای ظهور امام عصر(عج) و همزمان، مانند دفاع مقدس، کارخانه بزرگ آدم‌سازی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85243788/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی