مدیریت بار مالی طرح ساماندهی کارکنان به دولت سپرده شد/ نیروهای مشمول کدامند؟


تهران- ایرنا- سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از اتمام بررسی ابهام‌ها و ایرادهای شورای نگهبان به طرح ساماندهی کارکنان دولت خبر داد و گفت: در این طرح قرارداد کارمعین با نیروهای دولتی، بدون افزایش هرگونه بار مالی برای دولت منعقد می‌شود و مدیریت منابع هم به دولت واگذار شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85174684/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی