مدیر انجمن اوتیسم در نمایشگاه نفت چه درخواستی از مخبر داشت؟


تهران- ایرنا- نمایشگاه بین‌المللی نفت که امروز آغاز به کار کرد، یک مهمان متفاوت داشت: مدیرعامل انجمن اوتیسم ایران که در حاشیه نمایشگاه خود را به معاون اول رئیس جمهور رساند تا پیام و درخواست اوتیسمی‌ها را به وی برساند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85114129/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA-%DA%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی