مدیر اندیشکده سوئیسی بر حفظ پیشرفت‌های مذاکرات احیای برجام تاکید کرد


تهران- ایرنا- مدیر یک اندیشکده سوئیسی گفت که باید پیشرفت و دستاوردهای مذاکرات هسته‌ای با ایران حفظ شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84964488/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی