مذاکرات رفع تحریم‌ها و تغییر تاکتیک حریف در نیمه دوم


تهران-ایرنا- ایستادن بر اصول و خطوط قرمز ایران، مهمترین دلیل ادامه مذاکرات در سال گذشته بود، سالی که با گفت‌وگوهای رفع تحریم‌ها تا نیمه آن ادامه یافت اما در نیمه دوم سال حریفان مذاکراتی جمهوری اسلامی در خطایی تحلیلی، راهبرد خود را تغییر دادند و سیاست مبهم آنها مسیر گفت‌وگوها را دشوارتر از همیشه کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85058032/%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی