مراسم چهلمین روز درگذشت آیت‌الله امامی کاشانی برگزار شد


تهران – ایرنا – مراسم چهلمین روز درگذشت آیت‌الله محمد امامی کاشانی عصر چهارشنبه ۲۹ فروردین ماه در مجموعه سرچشمه برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85448530/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%DA%86%D9%87%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی