مراسم گرامیداشت سفیرسابق فلسطین برگزار شد


تهران – ایرنا – مراسم گرامیداشت مرحوم «صلاح الزواوی» سفیر سابق فلسطین در ایران با حضور شخصیت‌های سیاسی، مذهبی و فعالان حوزه فلسطین در تهران برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85039440/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی