مرتضوی: دفتر روابط کار ایران در دوحه فعال می‌شود


تهران- ایرنا- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه دفتر روابط کار ایران در دوحه فعال می‌شود، گفت: متناسب با نیاز شرکت‌های قطری به مرور زمان نیروی متخصص به این کشور اعزام خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85154270/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%AD%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی