مرجعیت و مشروعیت رهبری امام راحل نقش کلیدی در پیروزی انقلاب داشت


شیراز – ایرنا- آیت الله دکتر احمد بهشتی نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری با مروری بر عوامل پیروزی انقلاب اسلامی و نقش فراگیر بنیانگذر انقلاب در این پیروزی اظهار داشت : پیروزی معجزه آسای انقلاب اسلامی مهمترین واقعۀ قرن بیستم در ایران است، مرجعیت و مشروعیت رهبری امام راحل نقش کلیدی در پیروزی انقلاب اسلامی داشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85130003/%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%86%D9%82%D8%B4-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی