مردم‌داری «مرد میدان»/ برای حل مشکلات اقتصادی باید هرکاری می‌توانیم انجام دهیم


تهران- ایرنا- در سال‌های اخیر که مشکلات اقتصادی مردم زیاد شد، شهید سلیمانی همیشه در جلسات برای وضع معیشت مردم غصه می‌خورد. میگفت برای حل مشکل مردم باید هرکاری می‌توانیم بکنیم. مردم هم او را از خودشان می‌دانستند و دوست داشتند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84985645/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی