مردمی‌سازی حکمرانی ضرورت تحقق اهداف گام دوم انقلاب است

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره اهمیت تربیت نخبگان برای اداره کشور در آینده، تاکید کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس به نقش‌آفرینی‌های بالاتر نخبگان اعتقاد دارد و چه نیکو است که ورودی آینده نظام حکمرانی کشور خروجی‌های نظام علم و فناوری و نوآوری باشند و پژوهشگران امروز مرکز پژوهش‌های مجلس از تصمیم‌گیرندگان آینده نظام حکمرانی کشور باشند.

نگاهداری در ادامه در توضیح جایگاه این مرکز پرداخت و تصریح کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس حلقه واسط اکوسیستم حکمرانی کشور با اکوسیستم علم و فناوری و نوآوری است.

نگاهداری تاکید کرد: مردمی‌سازی حکمرانی و حکمرانی مردمی یکی از ضرورت‌های بازآرایی نظام حکمرانی برای تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب است.

وی افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به نوبه خود با استفاده از ظرفیت نخبگان و ظرفیت مردمی کشور برای ارتقای نظام تصمیم‌سازی گام برداشته است.

به گزارش ایرنا، بابک نگاهداری روز چهارشنبه در نشست نخبگانی، مرکز پژوهش‌های مجلس را یک پژوهشگاه بی‌نظیر خواند و گفت: این مرکز با بیش از ربع قرن فعالیت و با استفاده از ظرفیت نخبگانی کشور، امروز به یکی از  سرمایه‌های بزرگ علمی کشور تبدیل شده است.

نگاهداری با ابراز امیدواری از آینده فعالیت‌های جامعه نخبگان برای پژوهشگران جدید این مرکز آرزوی موفقیت و سربلندی کرد.

نشست نخبگانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به منظور استفاده از توان و ظرفیت نخبگانی جامعه با حضور بابک نگاهداری رییس این مرکز و جمعی از فرهیختگان علمی کشور برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84924231/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

وی مرکز پژوهش‌ها را رابط بین سیاست و پژوهش کشور برشمرد و خاطرنشان کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس صرفا یک مرکز پژوهش نیست، بلکه یک مرکز سیاست پژوهی است که نتایج پژوهش‌ها را به سیاست‌های مناسب که منشا اثر در حکمرانی کشور باشند، تبدیل می‌کند.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در قانون اساسی کشور، نقش آفرینی‌های مهم و اساسی برای مردم و نخبگان تعریف شده است و مشارکت مردمی در سطوح مختلف شامل مشارکت در تصمیم‌گیری، نظارت، مطالبه‌گری و اجرا مورد انتظار بوده است که تنها بخشی از آن محقق شده است.

نگاهداری به ظرفیت مغفول نخبگان در دیگر استان‌ها اشاره کرد و خاطرنشان کرد: در اقدامی دیگر راه‌اندازی اندیشکده‌های حکمرانی استانی را با مشارکت دانشگاه‌ها و مجامع نخبگان استانداری به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگان استان‌ها در دستور کار قرار دادیم که این مهم در استان‌های مختلف در حال شکل‌گیری است.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: مجموعه فعالیت‌های پژوهشی که از دوران قبلی تاکنون در این مرکز صورت گرفته‌اند، انباشت عظیمی از سرمایه‌های علمی است که باعث شده مرکز پژوهش‌های مجلس در سطح کشور بی‌نظیر باشد.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مرکز پژوهش‌ها در راستای استفاده از ظرفیت نخبگان و جذب عادلانه آنها برای نخستین بار فراخوانی را در دستور کار خود قرار داد که برمبنای آن بیش از ۵ هزار نفر در رشته‌های مورد درخواست و از نقاط کشور در این فراخوان ثبت نام کردند که پس از طی مراحل مختلف مصاحبه، جمع فعلی برای همکاری پذیرفته شدند.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس برای تحقق حکمرانی مردمی چندین رویکرد را در دستور کار خود قرار داده است، یادآور شد: این مرکز پژوهشی برای تحقق حکمرانی مردمی اقداماتی همانند راه‌اندازی مرکز نوآوری و خانه خلاق، برگزاری رویدادهای پارلمان دانشجویی، رویداد اقدام، رویداد نظاره، رویداد نوآیند و رویداد همرسان را به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مردمی و نخبگانی که نهایتا منجر به ارتقای نظام حکمرانی می شود، انجام داده است.

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی